!i

Digitaal zorgplatform CoZo

Om patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toe te laten snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Dit zijn huidige en vroegere brieven, verslagen, laboresultaten, beeldvorming, resultaten van medische opdrachten, SUMEHR’s, ...


Klinisch laboratorium van het Az Damiaan

Het labo Klinische biologie van Az Damiaan stelt je z'n analysegids ter beschikking met het oog op een correcte bemonstering en het verstrekken van nuttige informatie. Meer info over de werkwijze van de labogids.

Laboratorium Klinische biologie
verdieping -1 (route 295)
059 41 66 00

Analyselijst Bacteriologie

Transmurale zorg

Az Damiaan heeft heel wat samenwerkingen lopen met de partners in de eerstelijnszorg. Als zorgverlener in de eerstelijn kan je altijd terecht bij onze transmurale zorgcoördinator Hanne Bossaer via 059 41 67 60 of transmuraal@azdamiaan.be

Contacteer de transmurale zorgcoördinator

Ethisch comité

Het ethisch comité heeft o.a. een begeleidende en raadgevende functie bij de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. Het comité heeft ook een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele ethisch gerelateerde casussen.

Meer info over het ethisch comité

Ombudsdienst

Als de dienst- of zorgverlening niet naar wens verloopt en een gesprek met de rechtstreeks betrokkenen niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan je ook als professional bij onze ombudsfunctionaris terecht.

Doe een beroep op onze ombudsdienst

Az Damiaan Leert

Az Damiaan Leert²

Wij bieden je ons vormingsaanbod aan onder de naam 'Az Damiaan Leert²'. Het kwadraatteken bij Az Damiaan Leert² staat symbool voor de wederzijdse uitwisseling van kennis en vaardigheden.

Ontdek ons vormingsaanbod