!i

Login voor professionals

Enkel voor artsen en studenten/stagiairs

Registreren
Wachtwoord Vergeten?

Leveranciers en aannemers

Alle info over:

- leveringen van goederen

- aankoopvoorwaarden 

- facturatiegegevens

- veiligheidsinstructies voor derden

Meer informatie

Digitaal zorgplatform CoZo

Om patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toe te laten snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Dit zijn huidige en vroegere brieven, verslagen, laboresultaten, beeldvorming, resultaten van medische opdrachten, SUMEHR’s, ...


Klinisch laboratorium van het Az Damiaan

Het  van Az Damiaan stelt z'n analysegids ter beschikking met het oog op een correcte bemonstering en het verstrekken van nuttige informatie. Meer info over de werkwijze van de labogids.

Laboratorium Klinische biologie
verdieping -1 (route 295)
tel: 059 41 66 00

Analyselijst Bacteriologie

Ziekenhuismagazine

DAMMAG is jouw magazine dicht bij het leven, uitgegeven door Az Damiaan. Voor patiënten, medewerkers, en iedereen die Az Damiaan bezoekt.

Lees het magazine

Ethisch comité

Het ethisch comité heeft o.a. een begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg en een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele ethisch gerelateerde casussen.

Meer informatie

Ombudsdienst

Als de dienst- of zorgverlening niet naar wens verloopt en een gesprek met de rechtstreeks betrokkenen niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan je ook als professional bij onze ombudsfunctionaris terecht.

Meer informatie

Presentaties vormingen

OPLEIDING ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER (01.09.2020)
Bekijk alle presentaties
Az Damiaan Leert

Az Damiaan Leert²

Wij bieden ons vormingsaanbod aan onder de naam 'Az Damiaan Leert²'. Het kwadraatteken bij Az Damiaan Leert² staat symbool voor de wederzijdse uitwisseling van kennis en vaardigheden.

Ontdek ons vormingsaanbod