!i

Login voor professionals

Enkel voor artsen en studenten/stagiairs

Registreren
Wachtwoord Vergeten?

Leveranciers en aannemers

Alle info over:

- leveringen van goederen

- aankoopvoorwaarden 

- facturatiegegevens

- veiligheidsinstructies voor derden

Meer informatie

Digitaal zorgplatform CoZo

Om patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toe te laten snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Dit zijn huidige en vroegere brieven, verslagen, laboresultaten, beeldvorming, resultaten van medische opdrachten, SUMEHR’s, ...


Klinisch laboratorium van het Az Damiaan

Het  van Az Damiaan stelt z'n analysegids ter beschikking met het oog op een correcte bemonstering en het verstrekken van nuttige informatie. Meer info over de werkwijze van de labogids.

Laboratorium Klinische biologie
verdieping -1 (route 295)
tel: 059 41 66 00

Analyselijst Bacteriologie

Pentalfa

Het Pentalfa afstandsonderwijs, ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven biedt al ruim 15 jaar een waaier van geaccrediteerde navormingsavonden aan.

Meer informatie

Ethisch comité

Het ethisch comité heeft o.a. een begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg en een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele ethisch gerelateerde casussen.

Meer informatie

Ombudsdienst

Als de dienst- of zorgverlening niet naar wens verloopt en een gesprek met de rechtstreeks betrokkenen niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan je ook als professional bij onze ombudsfunctionaris terecht.

Meer informatie

Presentaties vormingen

Symposium Longcarcinoom (23.10.2019)
Bekijk alle presentaties
Vip 009

Ziekenhuismagazine

DAMMAG is jouw magazine dicht bij het leven, uitgegeven door Az Damiaan.

Lees het magazine