!i

Az Damiaan Leert²

In het kader van de transmurale samenwerking met externe zorgpartners is het een meerwaarde om onderling expertise uit te wisselen. Het uitwisselen van kennis en vaardigheden is een belangrijke hefboom voor een meer efficiënte samenwerking met onze externe zorgpartners, patiënten en hun netwerk.

Az Damiaan Leert Banner

Om deze kennisuitwisseling te realiseren lanceerden wij Az Damiaan Leert². 

Het kwadraatteken bij Az Damiaan Leert² staat symbool voor de wederzijdse uitwisseling van de kennis en vaardigheden. Net zoals wij onze knowhow delen, kunnen ook onze artsen en zorgverleners leren van andere zorgactoren, patiënten en mantelzorgers. 

Skills Lab 

Het openstellen van het skills lab naar de externe zorgpartners maakt deel uit van dit project. Het skills lab is een oefen- en leslokaal waar heel wat vaardigheden kunnen aangeleerd worden op simulatiemiddelen. Zo staan in het voorjaar en najaar van 2020 twee sessies rond reanimatietechnieken op het programma (data volgen). Daarnaast komt er een overzicht van trainingen waarvoor men beroep zal kunnen doen op het skills lab om bepaalde vaardigheden te oefenen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van sondes,…

Vormingen

De lijst met vormingen, infomomenten en bijscholingen die open staan voor externe zorgprofessionals, patiënten en hun naaste omgeving is hier te raadplegen.