!i

Az Damiaan Leert²

In het kader van de transmurale samenwerking met externe zorgpartners is het een meerwaarde om onderling expertise uit te wisselen. Het uitwisselen van kennis en vaardigheden is een belangrijke hefboom voor een meer efficiënte samenwerking met onze externe zorgpartners, patiënten en hun netwerk.

Az Damiaan Leert Banner

Om deze kennisuitwisseling te realiseren lanceerden wij Az Damiaan Leert². 

Het kwadraatteken bij Az Damiaan Leert² staat symbool voor de wederzijdse uitwisseling van de kennis en vaardigheden. Net zoals wij onze knowhow delen, kunnen ook onze artsen en zorgverleners leren van andere zorgactoren, patiënten en mantelzorgers. 

SkillsLab 

Het openstellen van het skillslab voor de externe zorgpartners maakt deel uit van dit project. Het skillslab is een oefen- en leslokaal waar heel wat vaardigheden kunnen aangeleerd worden op simulatiemiddelen. 

Vormingen

De lijst met vormingen, infomomenten en bijscholingen die open staan voor externe zorgprofessionals, patiënten en hun naaste omgeving is hier te raadplegen.