!i

Opleiding elektronisch patiëntendossier

Az Damiaan maakt voor het raadplegen en registreren van medische informatie gebruik van het elektronisch patiëntendossier KWS.

KWS staat voor Klinisch Werk Station en is oorspronkelijk opgemaakt voor UZ Leuven. 

KWS heeft een eigen terminologie en gebruikswijze die aangewend moeten worden om op correcte wijze gegevens van het patiëntendossier te raadplegen en te bewerken. De eerste dag van de stage word je begeleid bij het eerste inloggen en doorlopen van een e-learning met als onderwerp “Registreren van verpleegkundige acties in KWS: de zorgmodule”. 

Vuistregels

Bij het gebruik van het elektronisch patiëntendossier worden volgende vuistregels vooropgesteld: 

  • Open enkel dossiers van patiënten waar je een therapeutische relatie mee hebt 
  • Registreer in de zorgmodule enkel datgene waar je reeds in bent opgeleid en mag uitvoeren 
  • Werk altijd onder jouw persoonlijke login
  • Login en wachtwoord worden niet doorgegeven
  • Afprinten uit het elektronisch patiëntendossier in functie van stageopdracht kan enkel in onderlinge overeenkomst met de hoofdverpleegkundige. 

Bekijk voor aanvang van je stage de presentatie patiëntmanagement zodat je voorbereid aan jouw stage kan beginnen.

Instructievideo's

Aanmelden en inloggen in KWS

Aanwezigheidsbeeld in KWS

Het patiëntendossier


Afsprakenbeheer


Zorgmodule en oefeningen

Elektronisch medisch voorschrift, VANAS en noodkoffer

Consultaanvraag

CPV zorgeenheden


CPV verwachtende diensten