!i

Ethisch comité

De werking en de taken van het Ethisch Comité zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

Het Ethisch Comité functioneert volgens volgende wetgeving en standaarden

 • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
 • Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en bijhorende KB’s en programmawet
 • International Conference on Harmonisation (ICH)/WHO Good Clinical Practice standards (GCP)
 • Orde van artsen volgens de Code van medische plichtenleer
 • Vlaamse standaarden via Zorgnet Vlaanderen/Icuro

Opdrachten

 • Adviserende functie over alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.
 • Begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.
 • Ondersteunende functie bij beslissingen over individuele ethisch gerelateerde casussen.

Leden

Vaste leden aangewezen door de medische raad

 • Dr. Guy Fonteyn - voorzitter
 • Dr. Ann Vandenbroucke - ondervoorzitter
 • Dr. Mohamed Abasbassi
 • Dr. Adeline Desegher
 • Dr. Griet Deslypere
 • Dr. Isabelle Spoormans

huisarts (afgevaardigde KGVO)

 • Dr. Baudouin Linden

Ethicus

 • E.H. Frans Sonneville

Verpleegkundige

 • Dhr. Johan Snoeck

Worden permanent uitgenodigd zonder stemrecht

 • Mevr. Martine Brusselle
 • Mevr. Celine De Groote
 • Mevr. Rita Kinet
 • Mevr. Kristien Paridaens

Secretariaat

Az Damiaan Oostende
Ethisch comité t.a.v. Martine Brusselle
Gouwelozestraat 100

8400 Oostende
T: 059 41 67 64
F: 059 41 67 43
ethischcomite@azdamiaan.be