alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Ethisch comité

De werking en de taken van het Ethisch Comité zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

Het Ethisch Comité functioneert volgens volgende wetgeving en standaarden

 • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
 • Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en bijhorende KB’s en programmawet
 • International Conference on Harmonisation (ICH)/WHO Good Clinical Practice standards (GCP)
 • Orde van geneesheren volgens de Code van medische plichtenleer
 • Vlaamse standaarden via Zorgnet Vlaanderen/Icuro

Opdrachten

 • Adviserende functie over alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal
 • Begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
 • Ondersteunende functie bij beslissingen over individuele ethisch gerelateerde casussen

Leden

Vaste leden aangewezen door de medische raad

 • Dr. Guy Fonteyn- voorzitter
 • Dr. Ann Vandenbroucke - ondervoorzitter
 • Dr. Luc Parmentier
 • Dr. Isabelle Spoormans
 • Dr. Ann Simpelaere
 • Dr.Vicky Sansen

huisarts (afgevaardigde KGVO)

 • Dr. Baudouin Linden

Jurist - magistraat

 • Dhr. Dirk Florent

Ethicus

 • E.H. Frans Sonneville

Verpleegkundige

 • Dhr. Johan Snoeck

Worden permanent uitgenodigd zonder stemrecht

 • Mevr. Liesbeth Vanderhaege
 • Mevr. Martine Brusselle
 • Mevr. Kristien Paridaens
 • Mevr. Rita Kinet
 • Dr. Aldegonde Van Pamel

Secretariaat

Az Damiaan Oostende
Ethisch comité t.a.v. Martine Brusselle
Gouwelozestraat 100

8400 Oostende
T: 059 41 40 67
F: 059 41 67 43
mbrusselle@azdamiaan.be
ethischcomite@azdamiaan.be


Documenten