!i

Richtlijnen voor arts-assistenten en arts-stagiairs

Vooraleer je van start kan gaan met je wetenschappelijk onderzoek, bachelor- of masterproef moet er een ethische toetsingsprocedure doorlopen worden. 

Op deze pagina vind je richtlijnen voor arts-assistenten die aan wetenschappelijk onderzoek doen in het kader van hun opleiding  

Het is belangrijk om de stappenplannen nauwgezet te volgen en de documenten in te dienen op basis van de beschikbare sjablonen.

Het ethisch comité komt elke derde donderdag van de maand samen. De documenten dienen uiterlijk op de tweede donderdag van de maand ingediend worden bij het secretariaat van het ethisch comité. Documenten die later ingediend worden, zullen niet meer behandeld worden in die maand. 

Arts-assistenten: richtlijnen voor masterproeven 

Indien je werkzaam bent in Az Damiaan als arts-assistent en je dient in het kader daarvan een masterproef te maken, maak je gebruik van onderstaande stappenplannen en sjablonen. 

Let op: de documenten verschillen naargelang je masterproef een retrospectief of een prospectief onderzoek betreft. 

Hou er rekening mee dat het enkel mogelijk is om patiëntendossiers te raadplegen gedurende de duur dat je als arts-assistent aan Az Damiaan verbonden bent. 

Stappenplan – retrospectief onderzoek 

Sjablonen 

Stappenplan – prospectief onderzoek

Sjablonen