!i

Richtlijnen voor bachelor- en masterproeven

Vooraleer je van start kan gaan met je wetenschappelijk onderzoek, bachelor- of masterproef moet er een ethische toetsingsprocedure doorlopen worden. 

Op deze pagina vind je richtlijnen voor:

  • studenten die een bachelor- of masterproef moeten voorleggen en die medische gegevens verwerken
  • studenten die een bachelor- of masterproef moeten voorleggen en die geen medische gegevens verwerken 

Het is belangrijk om de stappenplannen nauwgezet te volgen en de documenten in te dienen op basis van de beschikbare sjablonen.

Studenten: bachelor- of masterproeven – medische gegevens 

Indien je een bachelor- of masterproef wenst te schrijven als student, dien je onderstaand stappenplan te volgen en gebruik te maken van de onderstaande sjablonen. 

Hou er rekening mee dat het enkel mogelijk is om patiëntendossiers te raadplegen gedurende de duur van je stage en conform de afspraken rond toegangsbeheer, die als addendum bij de stageovereenkomst zijn overeengekomen. 

Stappenplan

Sjablonen

Studenten: bachelor- of masterproeven – geen medische gegevens 

Indien je een bachelor- of masterproef wenst te schrijven als student, waarbij je geen medische gegevens verzamelt, maak je gebruik van onderstaand stappenplan en sjablonen. 

Stappenplan

Sjablonen