!i

Richtlijnen voor klinische studies

Klinische studies zijn studies die onderhevig zijn aan de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. 

Op deze pagina is het stappenplan opgenomen voor het indienen van een klinische studie bij het ethisch comité. Daarnaast zijn er ook sjablonen beschikbaar. 

Stappenplan

Sjablonen 

Het ethisch comité komt elke derde donderdag van de maand samen. De documenten dienen uiterlijk op de tweede donderdag van de maand ingediend te worden bij het secretariaat van het ethisch comité. Documenten die later ingediend worden, zullen niet meer behandeld worden in die maand.