!i

Info over CoZo

Het Collaboratief ZorgPlatform CoZo (www.cozo.be) is een samenwerking tussen 25 regionale ziekenhuizen en de huisartsenorganisaties.

CoZo geeft u snel toegang tot medische gegevens verspreid bij verschillende zorgverleners en instellingen

Xavier Keters - directeur ICT Az Damiaan

Meer info over CoZo voor zorgverleners.

Az Damiaan spant zich in om uw administratieve last minimaal te houden door:

  • De informed consent bij patiënten te bevragen waar mogelijk en deze te registreren in het CoZo-platform.
  • Het registreren van de therapeutische relatie van de patiënt met zijn huisarts binnen CoZo.
  • Actief mee te werken aan dit platform en blijvend inspanningen te leveren om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van CoZo te verbeteren.


Het gebruik en ondersteuning van het CoZo-platform is gratis. Voor een maximale ondersteuning kunt u steeds  beroep doen op  www.praktijkcoach.be of 050 77 01 10.