!i

Klinische studies

Het studiecentrum begeleidt elke klinische studie van pre-contractuele- tot facturatiefase in Az Damiaan. Tijdens de looptijd van de studie is het studiecentrum het aanspreekpunt voor iedere actor die betrokken is bij de klinische studie.

Contactpersonen


Louise Vandenbroucke - Coördinator klinische studies

Nele Lobbestael - Coördinator klinische studies

Contractfase

De sponsor maakt een contractvoorstel over aan de studiecoördinator. Hierbij moet de onderstaande informatie in acht worden genomen:

Er wordt één contract per betrokken dienst opgemaakt.

In het contract wordt een budgetvoorstel opgenomen dat zoveel mogelijk is opgesplitst.

De volgende bankgegevens worden opgenomen in het contract:

 • Accountholder: Az Damiaan vzw
 • Adres:Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende
 • Rekeningnummer:776-5911032-46
 • IBAN: BE33 77659110 3246
 • SWIFT:GKCCBEBB
 • Bank: Belfius bank en verzekeringen
 • Adres bank: Pachécolaan 44, 1000 Brussel
 • BTW nummer: BE 0464 564 177

Elk contract wordt ondertekend door:

 • de sponsor
 • dhr. Bart De Bock, chief executive officer
 • mevr. Karolien Casier, chief financial officer
 • de principal investigator
 • het diensthoofd van eventueel betrokken diensten.

Het definitieve contract wordt ter ondertekening opgestuurd naar het studiecentrum in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Het studiecentrum laat de finale contracten door alle betrokkenen ondertekenen en bezorgt aan elke partij één getekend exemplaar.

Actieve klinische studies

Hier vind je een overzicht met alle actieve klinische studies in Az Damiaan.