!i

Overzicht actieve klinische studies

Cardiologie

AMEND-CRT

Beoordeling van Mechanische Dyssynchronie als Selectiecriterium voor Cardiale Resynchronisatie Therapie.

HIP-SAF

Retro-AF Observatie: retrospectieve observatie naar de klinische acties ondernomen bij het vaststellen van voorkamerfibrillatie via Home Monitoring.

Endocrinologie

INRANGE

De impact van een hybride closed-loop insulinepomp (Medtronic MiniMedTM 670G systeem) op glycemische controle en door patiënten gerapporteerde uitkomsten bij mensen met diabetes type 1: een multicentrische real-world observationele studie in België.

Gastro-enterologie

Hepatitis

COIN-B

Gecontroleerd staken van antivirale behandelingen in chronische hepatitis B infecties.

Inflammatoire darmziekten (chronische ontstekingsziektes van het maag-darmkanaal)

LOVE-CD

Een fase 4, interventionele open-label studie ter evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en genezing van het darmslijmvlies bij vedolizumab gebruik in een vroeg versus een later stadium van de ziekte van Crohn: (LOw countries VEdolizumab in CD study).

Oncologie  

D.N.E.T.- studie

Register voor Neuro-endocriene Digestieve tumoren.

Gynaecologie

PREMOMII

Telemonitoring bij zwangeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gestationele hypertensieve aandoeningen.

Nefrologie

COVID IMMUUNRESPONS

Documentatie van humorale en cellulaire immuunrespons van hemodialyse patiënten na vaccinatie tegen SARS-CoV-2.

Neurologie

Beroerte

ANNEXA

Een gerandomiseerde klinische studie naar Andexanet Alfa bij patiënten met een acute intracraniale bloeding die een orale factor Xa-remmer krijgen.

CONVINCE

Colchicine voor de preventie van vasculaire ontsteking bij niet-cardioembolische beroerte.

ENRICH-AF

Edoxaban voor patiënten met eerdere  intracraniële bloedingen en  voorkamerfibrillatie.

Dementie

EFRONT

Epidemiologische studie in frontotemporale dementie

Parkinson

SUCCESS

Een observationele, prospectieve, multinationale studie in meerdere centra, waarin de werkzaamheid van safinamide, rasagiline en andere ‘standaardbehandeling’ als aanvullende behandeling wordt vergeleken met levodopa (L-dopa), bij fluctuerende patiënten met de ziekte van Parkinson (PD).

Varia

BOUND

Onderzoek naar eiwitten in het bloed als indicatoren voor onverklaarbare schade aan zenuwcellen.

Oncologie/Hematologie

IMREAL

Een niet-interventionele, multicentrische, meervoudige cohort studie, ter beoordeling van de resultaten en veiligheid van atezolizumab onder reële omstandigheden bij patiënten die in de dagdagelijkse medische praktijk behandeld worden.

Orthopedie

MOVE UP

Patiënt-gerapporteerde revalidatie uitkomsten en kwaliteit van leven bij computergeletterde patiënten die een primaire knie of heup arthroplastie ondergaan en op basis van randomisatie al of niet de mogelijkheid krijgen om bij de revalidatie een mobiele toepassing te gebruiken. 

Pneumologie

COVIDCARE@HOME

Opvolging van Covid-19 patiënten op afstand via telemonitoring aan de hand van de CovidCare@Home applicatie.

Reumatologie

UPSTAND

Doeltreffendheid van upadacitinib in de dagelijkse praktijk op vroege en aanhoudende pijncontrole bij radiografische axiale spondyloartritis.

Urologie

PROBIO

Onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling van patiënten met een gemetastaseerd niet-hormoongevoelige prostaatkanker.