!i

Fysieke toegang

Leveringen en karweien

Alle leveranciers en aannemers moeten zich aanmelden bij Goederenontvangst en moeten de procedure 'Werken met derden – wet op het welzijn' naleven.

De belangrijkste specifieke veiligheidsvoorschriften uit deze procedure werden samengevat in een korte brochure.

Aankoopvoorwaarden

De Algemene aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten.

Factuuradres

  • Az Damiaan vzw
  • t.a.v. Dienst Crediteuren
  • Gouwelozestraat 100
  • 8400 Oostende
  • BTW-nr. BE0 464.564.177

Az Damiaan prefereert facturen per e-mail in PDF aan invoices@azdamiaan.be. Deze e-mailbox wordt volledig automatisch verwerkt. In deze e-mailbox mogen wij enkel facturen ontvangen in het formaat pdf, en 1 factuur per document.

Alle andere correspondentie van de leveranciers crediteuren@azdamiaan.be. Hier ontvangen wij ook facturen, die niet aan de vereisten voldoen om volledig automatisch verwerkt te kunnen worden.