!i

Leveranciers en aannemers

Leveringen en karweien

Alle leveranciers en aannemers dienen zich aan te melden aan de goederenontvangst en moeten rekening houden met specifieke veiligheidsvoorschriften.

Aankoopvoorwaarden

De Algemene aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten.

Factuuradres

  • Az Damiaan vzw
  • t.a.v. Dienst Crediteuren
  • Gouwelozestraat 100
  • 8400 Oostende
  • BTW-nr. BE0 464.564.177

Az Damiaan prefereert facturen per e-mail in PDF aan invoices@azdamiaan.be. Deze e-mailbox wordt volledig automatisch verwerkt. In deze e-mailbox mogen wij enkel facturen ontvangen in het formaat pdf, en 1 factuur per document.

Alle andere correspondentie van de leveranciers crediteuren@azdamiaan.be. Hier ontvangen wij ook facturen, die niet aan de vereisten voldoen om volledig automatisch verwerkt te kunnen worden.