!i

Leveranciers en aannemers

Aanvraag toegang op afstand

Via onderstaand formulier kan je toegang tot onze systemen aanvragen voor een dag. 

Leveringen en karweien

Alle leveranciers en aannemers moeten zich aanmelden bij Goederenontvangst en moeten de procedure 'Werken met derden – wet op het welzijn' naleven.

De belangrijkste specifieke veiligheidsvoorschriften uit deze procedure werden samengevat in een korte brochure.

Aankoopvoorwaarden

De Algemene aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten.

Factuuradres

  • Az Damiaan vzw
  • t.a.v. Dienst Crediteuren
  • Gouwelozestraat 100
  • 8400 Oostende
  • BTW-nr. BE0 464.564.177

Az Damiaan prefereert facturen per e-mail in PDF aan invoices@azdamiaan.be. Deze e-mailbox wordt volledig automatisch verwerkt. In deze e-mailbox mogen wij enkel facturen ontvangen in het formaat pdf, en 1 factuur per document.

Alle andere correspondentie van de leveranciers crediteuren@azdamiaan.be. Hier ontvangen wij ook facturen, die niet aan de vereisten voldoen om volledig automatisch verwerkt te kunnen worden.