!i

Pers en communicatie

Az Damiaan verleent zijn medewerking aan de media en vakpers met het oog op het verstrekken van informatie die waardevol is voor het publiek en met respect voor de privacy van de patiënten, artsen en medewerkers.

Dienst PR en communicatie

Interviews of opnames in ons ziekenhuis door journalisten, fotografen en cameraploegen kunnen enkel na expliciete toestemming van de dienst Public relations en communicatie van Az Damiaan:

Stafmedewerkers PR en communicatie

Medewerker PR en communicatie - grafische vormgeving

Fotograferen en filmen in Az Damiaan

Wij willen de privacy van onze patiënten, onze artsen en onze medewerkers waarborgen. Wil je opnamen in onze gebouwen of op ons terrein maken? Dan moet je hiervoor eerst de toestemming krijgen van de dienst PR en communicatie. Onder opnamen verstaan wij alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie.

Hogeresolutiefoto's

Vind hier hogeresolutiefoto's van Az Damiaan voor gebruik in publicaties. De foto's mogen vrij gebruikt worden mits vermelding: Az Damiaan. Wij appreciëren een seintje wanneer de foto's zullen gepubliceerd worden. 

Persmailing

Op onze nieuwspagina vind je recente nieuwsberichten over wat er gebeurt in ons ziekenhuis. Regelmatig sturen we persberichten naar de (regionale) media. Wil je informatie of wil je toegevoegd worden aan ons persbestand? Registreer je dan hier: