!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Duurzame en energiezuinige onderneming

Reeds in 2011 kreeg Az Damiaan een certificaat voor duurzaam ondernemerschap, waarbij mens en milieu centraal staan. Ook bij de realisatie van het nieuwbouwziekenhuis van Az Damiaan is er gewerkt vanuit een energiezuinige methodiek.

Zonnepannelen

Az Damiaan wil een ziekenhuis zijn dat bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Duurzaamheid, energiebewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarbij belangrijke thema's. 

Flexibele en energiezuinige bouw

Az Damiaan paste een flexibel bouwconcept toe, waarmee het snel kan inspelen op veranderingen zonder dat daarvoor ingrijpende verbouwingen nodig zijn. Daarnaast worden er heel wat energiezuinige technieken toegepast.

De huidige energiemaatregelen van Az Damiaan leveren een totale reductie van 3.885 ton CO²/jaar. De komende jaren hebben we een energiebeheersplan opgezet waarin we de huidige CO² reductie willen scherper stellen. Hiermee willen we aantonen dat het ziekenhuis blijft innoveren voor de patiënt en omgeving.

Patrick Lanssens - directeur facilitair beheer

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving