!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Patiëntveiligheid primeert

De veiligheid van onze patiënten komt steeds op de eerste plaats en daar sluiten we geen compromissen rond.

Onze kwaliteitsresultaten leiden tot continue verbeteracties om zo de patiëntveiligheid steeds te kunnen garanderen.


In Az Damiaan maken wij gebruik van kwaliteitsindicatoren om onze kwaliteit van zorg in kaart te brengen.

Nathalie Baillieul - kwaliteitscoördinator Az Damiaan

We hebben ook een eigen ambitie gedefinieerd waarbij tien patiëntveiligheidsitems onze speciale aandacht krijgen maar wij stimuleren ook de patiënten om te waken over hun eigen veiligheid en die van hun medepatiënten.

Infectiepreventie is daarbij een belangrijk onderdeel.

Met het behalen van een kwaliteitsaccreditatie willen wij onze focus op patiëntveiligheid en kwaliteit extra in de verf zetten.  

Initiatieven voor meer patiëntveiligheid

De introductie van enkele nieuwe medische toepassingen waren er specifiek op gericht om de patiëntveiligheid nog te verhogen.

Geautomatiseerde medicatiedistributie

Zo wordt de veiligheid van de patiënten sterk verhoogd door het geautomatiseerd voorbereiden van de toe te dienen medicatie.

De apotheekrobot laat toe de medicatie te herverpakken in unitdoses voorzien van een duidelijke omschrijving en een unieke barcode. Vervolgens wordt deze unitdosis gestockeerd in de distributierobots. De distributierobot krijgt via het elektronisch voorschrift de nodige commando’s voor de aanmaak van de ‘dagringen’ per patiënt. Deze dagring bevat alle medicatie voor een patiënt gesorteerd per toedieningsmoment. Door de automatisatie van het medicatiecircuit wordt de traceerbaarheid gegarandeerd en worden vergissingen door menselijke handelingen vermeden. Met deze geïntegreerde aanpak was Az Damiaan een pionier in België.

Digitale verslaggeving tijdens anesthesie

In het operatiekwartier worden voortaan alle kritische patiëntengegevens gedurende de anesthesie van de patiënt digitaalverwerkt en opgeslagen.Om de papieren verslaggeving te vervangen werd gekozen voor het Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) dossier. Alle gegevens die de patiëntenmonitors en beademingsapparaten genereren in het operatiekwartier, worden in het softwarepakket opgeslagen en de anesthesist vult deze aan met overige observaties of uitgevoerde handelingen. Deze werkwijze verhoogt de veiligheid voor de patiënt in belangrijke mate.

Centraal bewakings- en rapportagesysteem verloskwartier

In juni 2014 werd op het verloskwartier Mosos, een centraal bewakings- en rapportagesysteem, in gebruik genomen. In concreto betekent dit dat de Cardio Toco Grafie (CTG) signalen elektronisch worden opgeslagen. De CTG’s bevatten het hartfilmpje van de baby en de registratie van de weeënactiviteit tijdens de arbeid ende bevalling. De centrale bewaking van de conditie van het ongeboren kind en de moeder vergroot de veiligheid. Dankzij het live volgen van CTG registraties op de consultatie kan de gynaecoloog zelf een inschatting maken. Zo is er steeds een duidelijke communicatie tussen de vroedvrouw en de gynaecoloog mogelijk en kunnen zij bij het vaststellen van foetale nood onmiddellijk de correcte interventie stellen. Ook wanneer de vroedvrouw haar aanwezigheid noodzakelijk is bij de ene patiënt, kan zij de CTG’s van haar andere patiënten bekijken zonder de kamer te moeten verlaten. Naast de continue bewaking is de verslaggeving en registratie van het hele proces rondom de bevalling noodzakelijk om goede kwaliteit van zorg te bieden.


Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.