!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Transparante prijzen

Az Damiaan zal u op voorhand uitgebreide informatie geven over de kosten verbonden aan uw ziekenhuisopname.

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de artsen, de mutualiteiten en de overheid.

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven, de zogenaamde conventietarieven.

In Az Damiaan werken alle artsen voor de activiteiten binnen ons ziekenhuis aan deze conventietarieven. Dit is een belangrijke afspraak in het belang van de patiënten.

Verblijf in een eenpersoons– of luxekamer geeft aanleiding tot het aanrekenen van een supplement van maximaal 135% op alle honoraria van alle bij de opname betrokken artsen. Op alle medisch-technische diensten wordt een supplement van maximaal 110% gerekend. Ook dit plafond is er in het voordeel van onze patiënten.

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname via de ziekenhuisfactuur. Uw kamerkeuze en de duur van de hospitalisatie hebben een invloed op het bedrag van de factuur. U dient enkel de kosten te betalen die het ziekenfonds niet betaalt (het remgeld en bijkomende kosten zoals telefonie, verbruiksgoederen,...).

U kunt hier een prijsraming voor uw opname berekenen.


Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving