!i

Info voor studenten/stage

Echt leren doe je in de praktijk en daarvoor biedt Az Damiaan heel wat mogelijkheden aan. Ons ziekenhuis is een gegeerde stageplaats voor heel wat opleidingen.

Een stage in Az Damiaan is nooit vrijblijvend. Jij hebt een opleidingsdoel, wij een verplichting om je zo goed mogelijk te begeleiden.

Je stelt een plan op en we maken afspraken over wat je gaat doen, wat je leert, wie je begeleidt en wat je doelstellingen zijn.

Stafmedewerker selectie, inscholing en studentenwerking

Een stage wordt altijd vooraf besproken: ofwel doet de onderwijsinstelling dit voor jou, ofwel neem je zelf contact op met de contactpersoon binnen het ziekenhuis (zie hieronder). Voor de aanvang van de stage moet je als student registreren. Zo vind je ook heel wat nuttige informatie over het stagegebeuren in Az Damiaan.

Wie artsen, medewerkers en/of patiënten wenst te bevragen in het kader van een enquête, eindwerk of een studie moet de deze richtlijnen en procedure volgen.