!i

Stage administratie / (medisch) secretariaat

Contactpersoon

Mevr. Elisabeth Cys

Stageaanvraag

Stuur een gemotiveerde stageaanvraag en CV naar de contactpersoon.


Stage-informatie

Voor aanvang van de stage


  • Stage lopen kan enkel na het ondertekenen van een stagecontract.
  • Registreer je voor aanvang van de stage als student (verplicht).
  • Als je ingelogd bent, vind je nuttige info en documenten terug in de sectie voor studenten

Op je eerste stagedag

  • Je meldt je aan op het afgesproken uur bij de verantwoordelijke voor je stage.
  • Je brengt volgende documenten in orde: stagecontract (afgeven), clausule informatieveiligheid (afgeven), geldig gezondheidsattest (bijhouden).
  • Je krijgt een introductie.

De stage mag niet aangevat worden indien je niet in orde bent met de vereiste documenten!