!i

Stage geneeskunde: dokter-stagiaires + co-assistenten

Contact


Stageaanvraag

De stage-aanvragen verlopen niet rechtstreeks met de artsen van het ziekenhuis. De stageplanning wordt door de universiteiten doorgestuurd naar Az Damiaan. 


Stage-informatie

Voor aanvang van de stage

  • Stage lopen kan enkel met een geldig stagecontract (doorgaans is dit een raamcontract).


Op je eerste stagedag

  • Je meldt je aan op het afgesproken uur bij de verantwoordelijke voor je stage.
  • Je krijgt een introductie.


De stage mag niet aangevat worden indien je niet in orde bent met de vereiste documenten!