!i

Stage Medisch Laboratorium Technoloog

Contactpersoon

Mevr. Charlotte Monkerhey

Stageaanvraag

Stuur een gemotiveerde stageaanvraag naar de contactpersoon.


Stage-informatie

Voor aanvang van de stage

  • Stage lopen kan enkel na het ondertekenen van een stagecontract (of een raamcontract).
  • Registreer je voor aanvang van de stage als student en bevestig je stage (verplicht).
  • Als je ingelogd bent, vind je nuttige info en documenten terug in de sectie voor studenten.
  • Als ingelogde student vind je onder de sectie zorgaanbod extra informatie per zorgeenheid.

Op je eerste stagedag

  • Je meldt je aan op het afgesproken uur bij de verantwoordelijke voor je stage.
  • Je biedt de volgende documenten aan: stagecontract, de clausule informatieveiligheid (in te dienen), een geldig gezondheidsattest (bijhouden in je stagemap) en de werkpostfiche (bij de registratie af te vinken als 'gelezen en begrepen').
  • Je krijgt een introductie.

De stage mag niet aangevat worden indien je niet in orde bent met de vereiste documenten!