!i

Stage Medisch Laboratorium Technoloog

Contactpersoon

Mevr. Charlotte Monkerhey

Stageaanvraag

Stuur een gemotiveerde stageaanvraag naar de contactpersoon.


Stage-informatie

Voor aanvang van de stage

Op je eerste stagedag

  • Je meldt je aan op het afgesproken uur bij de verantwoordelijke voor je stage.
  • Je biedt de volgende documenten aan: stagecontract, geldig gezondheidsattest en ingevulde werkpostfiche.
  • Je krijgt een introductie.

De stage mag niet aangevat worden indien je niet in orde bent met de vereiste documenten!