!i

Stage afdelingsassistent

Stages binnen de opleiding tot afdelingsassistent gaan voornamelijk door op een zorgeenheid. De mogelijkheid bestaat ook om stage te lopen binnen het intern patiëntenvervoer en eventueel ook op de Centrale Sterilisatie Afdeling. Wanneer je zelf je stageplaats vastlegt (en niet de school) dan wordt een intakegesprek gepland om de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen.

Contact

Alle stageaanvragen verlopen via de contactpersonen en niet rechtstreeks via de zorgeenheden/afdelingen.


Stage-informatie


Voor aanvang van de stage


  • Stage lopen kan van zodra je goedkeuring kreeg via de contactpersoon, en na het ondertekenen van een stagecontract (of een raamcontract).
  • Registreer je voor aanvang van de stage als student en  bevestig je stage (verplicht).
  • Als je ingelogd bent, vind je nuttige info en documenten terug in de sectie voor studenten. Je vindt er ook de clausule informatieveiligheid terug, die je voor aanvang van de stage ingevuld moet afgeven (verplicht).
  • Als ingelogde student vind je onder de sectie zorgaanbod extra informatie per zorgeenheid.

Op je eerste stagedag

  • Je meldt je aan op het afgesproken uur bij de verantwoordelijke voor je stage.
  • Je brengt volgende documenten in orde: stagecontract, clausule informatieveiligheid (in te dienen), geldig gezondheidsattest (bijhouden in stagemap) en werkpostfiche (bij de stagebevestiging door te nemen, en af te vinken als 'gelezen en begrepen').
  • Je krijgt een introductie.

De stage mag niet aangevat worden indien je niet in orde bent met de vereiste documenten!