!i

Geriater

Functie

Onze afdeling telt momenteel 102 bedden geriatrie. Bovendien beschikken we over een Sp-dienst psychogeriatrie (24 bedden), alsook een multidisciplinaire geheugenkliniek.

Profiel

Vanwege groeiactiviteiten zijn wij op zoek naar een vierde geriater, die mee zal instaan voor de verdere uitbouw van het zorgprogramma geriatrie.

Aanbod

U werkt op zelfstandige basis in het Algemeen Ziekenhuis Damiaan te Oostende.

De kandidaat zal deel uitmaken van de associatie inwendige ziekten en samenwerken binnen een jong en dynamisch team van geriaters.

Contact

Sollicitatiebrief met cv te richten aan Dhr.. P. Degadt, voorzitter van de Raad van Bestuur van AZ Damiaan, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende met kopie t.a.v. dr. K. Goddeeris (kgoddeeris@azdamiaan.be), diensthoofd geriatrie. Bijkomende informatie kan telefonisch verkregen worden bij dr. K. Goddeeris (059/55.79.96).