!i

Neuroloog

Functie


De dienst neurologie beschikt over een goed uitgeruste polikliniek met neurofysiologie, een multidisciplinaire geheugenkliniek, een acute hospitalisatie-afdeling met Stroke Unit en polysomnografie. Binnen het ziekenhuis is er nauwe samenwerking met de neuroradiologie (inclusief MRI) en neurochirurgie. Het ziekenhuis beschikt eveneens over een SP-neurorevalidatie en een ambulant revalidatiecentrum in de nieuwbouw.

Profiel

Als grootste ziekenhuis van de kust zoeken wij een gemotiveerde collega wegens blijvende groei en wens tot verdere subspecialisatie.


Aanbod

U werkt op zelfstandige basis in het Algemeen Ziekenhuis Damiaan te Oostende.

Er wordt gewerkt op één campus, in associatieverband met aantrekkelijke wachtdienstfrequentie.

Contact

Schriftelijke kandidatuurstelling met CV en motivatiebrief graag richten aan de heer P. Degadt, voorzitter bestuur, Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende, met kopie aan dr. D. Van Diest , diensthoofd Neurologie (* dvandiest@azdamiaan.be)). Meer informatie ook via dr. G. Fonteyn (gfonteyn@azdamiaan.be), dr. A. Terwecoren (* aterwecoren@azdamiaan.be), dr. A. De Pauw (* adepauw@azdamiaan.be) of dr. A. Meylemans (* ameylemans@azdamiaan.be).