!i

Oftalmoloog - voltijds

Functie

U versterkt het team van 2 arts-specialisten op de dienst Oftalmologie.

Profiel

  • U bezit of behaalt weldra een diploma arts-specialist in de Oftalmologie.
  • U hebt vooral interesse in glaucoombehandeling (zowel medisch, chirurgisch als laserbehandeling)
  • U hebt bijkomende interesse in kinderoftalmologie

Aanbod

  • U werkt in een modern uitgerust opleidingsziekenhuis met een dynamisch team van artsen en medewerkers.
  • De huidige dienst bestaat uit 2 cataractchirurgen; 1 oogarts doet ook medische retina en intravitreale injecties en alle toestellen voor de uitoefening van beide subspecialiteiten (OCT, fluo-angiografie, IOLMaster, echo B-scan, YAGlaser en Argonlaser) zijn aanwezig.
  • Alle oogartsen in het team doen ook algemene oftalmologie en zijn ook allemaal bereid om bijkomende investeringen te doen voor andere subspecialiteiten.


Contact

Schriftelijke kandidatuurstelling met cv en motivatiebrief graag richten aan dr. A. Declerck, medisch diensthoofd Oftalmologie (adeclerck@azdamiaan.be) en dr. S. Gerniers, hoofdarts (sgerniers@azdamiaan.be), Az Damiaan, Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende

Bijkomende informatie kan telefonisch verkregen worden via 059/417936 (dr. A. Declerck).