!i

Groeien in je rol

Wij geloven niet in hokjesdenken. Hier kan je al je talenten uitspelen en doorgroeien. Niet alleen binnen dezelfde afdeling, maar ook over verschillende afdelingen heen. We gaan samen met jou op zoek en ondersteunen je bij je ontwikkeling van bij de start en verder doorheen je hele loopbaan.

Banner Vacature Hoofdverpleegkundige Az Damiaan Inside V2

Onthaal van nieuwe Ostenders

Algemene introductie

Elk kwartaal worden alle nieuwe medewerkers uitgenodigd voor een introductievoormiddag. Op deze voormiddag leer je niet enkel je nieuwe collega's kennen, maar krijg je ook een voorstelling van ons ziekenhuis. Verder komen verschillende diensten zichzelf voorstellen en krijg je alle informatie over hoe het is om bij Az Damiaan aan de slag te zijn.

Introductiedagen verpleegkundigen

Voor de nieuwe verpleegkundigen wordt de algemene introductievoormiddag uitgebreid met een zestal inscholingssessies. Tijdens deze sessies komen verschillende aspecten van het verpleegkundig werk aan bod. Dit gebeurt op een afwisselende en interactieve manier.

Individuele inscholingsplannen

Elke nieuwe medewerker krijgt een individueel inscholingsplan. Afhankelijk van je functie kan dit plan enkele weken tot twee jaar in beslag nemen. Dit plan is de leidraad gedurende je start en vormt de basis van de diverse gesprekken met je leidinggevende tijdens deze periode.

Als nieuwe verpleegkundige word je gedurende het eerste jaar intensief begeleid door de begeleidingsverpleegkundigen en je hoofdverpleegkundige.

Verder doorgroeien

Ontwikkeling

Bij Az Damiaan werken we met een ontwikkelingscyclus. Het essentiële onderdeel van deze cyclus is een jaarlijks ontwikkelingsgesprek met je leidinggevende. Tijdens dit gesprek worden je functioneren, je talenten en ontwikkelpunten besproken. Dit is ook het ideale moment om je ambities uit te spreken en samen met je leidinggevende de weg ernaartoe uit te stippelen.

Opleidingen

Interne opleidingen

Naast de algemene introductiedagen organiseren we binnen Az Damiaan jaarlijks verschillende interne opleidingen. De thema's van deze opleidingen variëren en spelen zo veel mogelijk in op de opleidingsbehoeften van onze medewerkers.

We bieden ook interne opleidingen aan via e-learning. Op deze manier krijgen medewerkers de kans om een opleiding te volgen in hun eigen tempo en op een voor hen geschikt moment.

Opleidingen met betaald educatief verlof

Elk schooljaar starten verschillende medewerkers met een langlopende opleiding. Hun doel is om een hoger diploma te behalen, meer gespecialiseerde kennis op te doen of een heel nieuwe richting in te slaan.

Deze medewerkers kunnen hierbij gebruik maken van het wettelijk geregelde systeem van betaald educatief verlof. Bovendien zullen verschillende van hen extra ondersteund worden door Az Damiaan: inschrijvingsgeld, vervoersonkosten, stage tijdens de arbeidstijd... Op die manier kun je je job combineren met je opleiding.

Externe opleidingen

Naast de vele interne opleidingen voorzien we elk jaar een aanzienlijk budget voor het volgen van externe opleidingen. We ondersteunen je hierbij op financieel en administratief vlak. We zorgen voor de inschrijving, nemen het inschrijvingsgeld voor onze rekening en betalen ook je vervoersonkosten terug.