!i

Word vrijwilliger

Vrijwilligers. Al ruim 30 jaar vormt dit team een belangrijke schakel in de dienstverlening van Az Damiaan.

Vrijwilligers

Als vrijwilliger kan je echt het verschil maken. Onze zorgbehoevende patiënten en hun familie hebben soms wensen en noden, waar jij kan in helpen. 

De menselijke aanwezigheid en het “ter-beschikking zijn” betekenen net dát ietsje meer en vormen dan ook de basis van het vrijwilligerswerk dat jij kan doen in het ziekenhuis.

Wat doen vrijwilligers?

Vrijwilligers vullen de professionele krachten perfect aan. En je werkt vaak samen. Het team vrijwilligers kan heel wat taken uitvoeren, zoals: 

 • onthaal bij opname en begeleiding naar de afdeling
 • gesprek of aanwezig zijn bij een eenzame patiënt
 • wandelen met patiënten binnen het ziekenhuisterrein
 • hulp bieden bij het maaltijdgebeuren: ontbijt – middagmaal – koffie of avondmaal
 • ondersteuning van socio-culturele activiteiten in samenwerking met de ergotherapeuten
 • begeleiding patiënten naar en van de Stille ruimte
 • het verzorgen van bloemen of planten
 • het bezorgen van boeken op de kamer
 • emotionele ondersteuning en huishoudelijke taken op de palliatieve zorgeenheid
 • ondersteuning bij revaliderende patiënten
 • ondersteunende hulp van patiënten tijdens het vervoer

Elke vrijwilliger is uniek! Elk met hun eigen kwaliteiten kunnen vrijwilligers een waaier van diensten aanbieden aan de ziekenhuisgemeenschap.

Christine Caron - coördinator vrijwilligerswerking Az Damiaan

Als vrijwilliger krijg je vorming en begeleiding

Het ziekenhuis houdt eraan om je als vrijwilliger op een degelijke manier te begeleiden in je engagement.

Meer informatie

Onze coördinator voor de begeleiding van de vrijwilligers en de goede werking is elke voormiddag bereikbaar.

Christine Caron : 059 41 61 59 of vrijwilligerswerk@azdamiaan.be