!i

Word vrijwilliger

Al ruim 20 jaar vormen de vrijwilligers een belangrijke schakel in de dienstverlening van Az Damiaan.

Vrijwilligers

De vrijwilligers dragen ertoe bij om aan bepaalde noden en wensen van zorgbehoevende patiënten en hun familie tegemoet te komen.

Zij voorzien een gevarieerd aanbod aan diensten, aanvullend aan de zorgen door de professionele krachten.

De menselijke aanwezigheid en het “ter-beschikking zijn” betekenen net dát ietsje meer en vormen dan ook de basis van het vrijwilligerswerk binnen het ziekenhuis.

Elke vrijwilliger is uniek! Elk met hun eigen kwaliteiten kunnen vrijwilligers een waaier van diensten aanbieden aan de ziekenhuisgemeenschap.

Christine Caron - coördinator vrijwilligerswerking Az Damiaan

Wat doen vrijwilligers?

Vrijwilligers worden zoveel als mogelijk ingezet op die plaatsen waar zij een meerwaarde voor de patiënt en zijn familie kunnen betekenen:

 • onthaal bij opname en begeleiding naar de afdeling
 • gesprek of aanwezig zijn bij een eenzame patiënt
 • wandelen met patiënten binnen het ziekenhuisterrein
 • hulp bieden bij het maaltijdgebeuren: ontbijt – middagmaal – koffie of avondmaal
 • ondersteuning van socio-culturele activiteiten in samenwerking met de ergotherapeuten
 • begeleiding patiënten naar en van de Stille ruimte
 • het verzorgen van bloemen of planten
 • het bezorgen van boeken op de kamer
 • emotionele ondersteuning en huishoudelijke taken op de palliatieve zorgeenheid
 • ondersteuning bij revaliderende patiënten
 • ondersteunende hulp van patiënten tijdens het vervoer

Vorming en begeleiding van vrijwilligers

Het ziekenhuis houdt eraan om vrijwilligers op een degelijke manier te begeleiden in hun engagement.


Coördinatie van het vrijwilligerswerk

In het ziekenhuis zorgt een coördinator voor de begeleiding van de vrijwilligers en de coördinatie van de werking. De coördinator is elke voormiddag bereikbaar.

Christine Caron : 059 41 61 59 of vrijwilligerswerk@azdamiaan.be