!i

Begeleiding van de vrijwilliger

Ondersteuning vanaf de start

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Super! We starten met een kennismakingsgesprek waarbij je alle uitleg krijgt over de vrijwilligerswerking. Tijdens een inloopperiode van 4 proefmomenten samen met een collega-vrijwilliger zal je als nieuwe vrijwilliger verder vertrouwd worden met de taken in het ziekenhuis. Daarna hebben we een evaluatiegesprek.

Oh ja, je krijgt ook een herkenbare badge van vrijwilliger. Elke vrijwilliger is trots om deze te mogen dragen. 

We zorgen er ook voor dat er veel mogelijk is om je collega-vrijwilligers te ontmoeten.

Elk jaar plannen we een gesprek in, een intervisiemoment. Tijdens dat gesprek kan je als vrijwilliger je vragen, verzuchtingen en ervaringen vertellen. Uiteraard staat de deur van onze coördinator Christine altijd voor je open en ook je collega's bieden vaak een luisterend oor.

We maken goede afspraken

In een afsprakennota worden enkele zaken over je engagement als vrijwilliger genoteerd. In de nota staan je rechten en plichten (bv. uurregelingen, afspraken over beroepsgeheim, handhygiëne,…) en ook de rechten en plichten van het ziekenhuis (bv. afsluiten van een verzekering, erkentelijkheid,…). 

Je leert altijd bij

Elke dag is een avontuur en je leert altijd maar bij. Op jouw tempo. 

Je bent ook welkom op de vormingen, die we voor vrijwilligers organiseren. De thema’s gaan over alle mogelijke aspecten van het vrijwilligerswerk.

Naast twee vormingsmomenten is er elk jaar een algemene vergadering. Het jaarverslag, fotomateriaal en praktische mededelingen komen aan bod.

Meer weten?

Onze coördinator voor de begeleiding van de vrijwilligers is elke voormiddag bereikbaar.

Christine Caron : 059 41 61 59 of vrijwilligerswerk@azdamiaan.be