!i

Begeleiding van de vrijwilliger

Ondersteuning bij de start

In de kennismakingsgesprekken bij de selectie wordt de vrijwilligerswerking uitvoerig toegelicht. Een inloopperiode van 4 proefmomenten met een collega-vrijwilliger zal de nieuwe vrijwilliger verder vertrouwd maken met zijn taken binnen het ziekenhuis. Daarna zal er een evaluatie gesprek plaatsvinden.

Tevens krijgt de vrijwilliger een herkenbare badge van vrijwilliger.

Er is ook voldoende ruimte om collega-vrijwilligers te ontmoeten.

Afsprakennota

In een afsprakennota worden enkele zaken omtrent het engagement van de vrijwilliger bekrachtigd. De nota bevat enerzijds de rechten en plichten van de vrijwilliger (bv. uurregelingen, afspraken omtrent beroepsgeheim, handhygiëne,…) en anderzijds worden ook de rechten en plichten van het ziekenhuis neergeschreven (bv. afsluiten van een verzekering, erkentelijkheid,…). 

Vorming

Er worden twee vormingen voorzien. De thema’s bevatten alle mogelijke aspecten van het vrijwilligerswerk.

Vergadermoment

Er is jaarlijks één algemene vergadering. Het jaarverslag, fotomateriaal en praktische mededelingen komen aan bod. Ook is er voor iedere engagement afzonderlijk een intervisie moment voorzien. Op dit moment krijgen de vrijwilligers de mogelijkheden om hun vragen, verzuchtingen en ervaringen aan te brengen.