!i

Gesloten medicatiecirkel

Az Damiaan sluit als eerste Belgisch algemeen ziekenhuis de dagelijkse medicatiecirkel met een robotinstallatie. Dat we dit voor 523 patiënten realiseren, is zelfs een Europese primeur. 

De volledig geautomatiseerde medicatiecirkel start met een elektronisch voorschrift, waarna de robot de unitdoses pikt per patiënt en per toedieningsmoment. Vervolgens wordt dit per patiënt in een ‘dagring’ voorbereid. De medicatie en de identiteit van de patiënt worden gecontroleerd bij toediening van de medicatie. Vervolgens wordt de toediening geregistreerd en afgevinkt in het medicatieschema.

De automatisatie laat toe dat robotten de medicatie verknippen en verpakken in unitdoses met op elk zakje waarin een medicament zit, een unieke barcode. Daarna wordt het medicament gestockeerd. Als de robot een commando krijgt, zorgen de automatische uitgiftekasten voor de aanmaak van de ‘dagringen’ per patiënt. Door het geautomatiseerd voorbereiden van de toe te dienen medicatie en aldus de traceerbaarheid te garanderen, wordt de veiligheid van de patiënten sterk verhoogd.