!i
Csa

Centrale Sterilisatie Afdeling

Route 101

Hoe geraak ik hier

Centrale Sterilisatie Afdeling

Op de centrale sterilisatie afdeling worden alle medische hulpmiddelen, die steriel moeten zijn, schoongemaakt en gesteriliseerd volgens een vooropgesteld proces zodat ze weer kunnen gebruikt worden.

De CSA bestaat uit drie verschillende zones:

  • vuile zone: instrumenten worden gesorteerd, gereinigd en afgespoeld.
  • reine zone: instrumenten worden gecontroleerd op functionaliteit.
  • steriele zone: instrumenten worden gesteriliseerd en van zodra afgekoeld worden ze naar het operatiekwartier getransporteerd.