!i
Psychiatrisch Dagziekenhuis

Dagziekenhuis psychiatrie

Dagziekenhuis psychiatrie

Patiënten worden doorgestuurd vanuit onze afdelingen psychiatrie of vanuit onze polikliniek. Dit laatste kan onder meer na doorverwijzing door een externe arts (behandelend psychiater of huisarts) of een andere zorginstelling. 

Na doorverwijzing volgt een intake gesprek. Dagpatiënten komen maximum 2 dagen per week en kunnen zich per dag inschrijven in het therapieaanbod. Het is belangrijk dat het totale therapeutische programma (individueel en/of in groep) verder gevolgd wordt. 

De belangrijkste doelstellingen voor doorverwijzing naar dagtherapie zijn:

  • dag- en weekstructuur aanbieden,
  • sociale contacten bevorderen,
  • zinvolle daginvulling stimuleren,
  • ondersteunende gesprekken aanbieden,
  • ondersteunen van het dagelijks functioneren.