!i
Parkinsonschool 4

De parkinsonschool

Tel. 059 41 60 90
reva@azdamiaan.be

Hoe geraak ik hier

De parkinsonschool

Met de ‘parkinsonschool’ werd een project uitgewerkt voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

De parkinsonschool omvat een reeks van 10 multidisciplinaire sessies, gericht op patiënten die recent de diagnose kregen of zich nog in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson bevinden. Deze lessenreeksen vinden meermaals per jaar plaats en gaan van start op vaste tijdstippen. De sessies worden steeds begeleid door een ergo- en kinesitherapeut.  Ook de neuroloog of revalidatie-arts, alsook verschillende andere disciplines (logopedisten, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, sociale dienst) zullen ingeschakeld worden om de patiënt reeds in deze vroege fase te informeren over het verloop en de mogelijke klachten die kunnen ontstaan bij de ziekte van Parkinson.