!i

De parkinsonschool

In het Az Damiaan is een nieuw project uitgewerkt voor patiënten met de ziekte van Parkinson. De ‘parkinsonschool’ is een samenwerking tussen de dienst Neurologie en de dienst Fysische geneeskunde, revalidatie- en sportgeneeskunde.

Parkinsonschool 7

De parkinsonschool omvat een reeks van 10 multidisciplinaire sessies, gericht op patiënten die recent de diagnose kregen of zich nog in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson bevinden. Deze lessenreeksen vinden meermaals per jaar plaats en gaan van start op vaste tijdstippen. De sessies worden steeds begeleid door een ergo- en kinesitherapeut.  Ook de neuroloog of revalidatie-arts, alsook verschillende andere disciplines (logopedisten, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, sociale dienst) zullen ingeschakeld worden om de patiënt reeds in deze vroege fase te informeren over het verloop en de mogelijke klachten die kunnen ontstaan bij de ziekte van Parkinson.

Parkinsonschool 8

Er wordt voornamelijk ingezet op educatie met onmiddellijke toepassing in de praktijk, waarbij er handvatten aangereikt worden zodat u zelf zo goed mogelijk de controle behoudt over uw klachten.

Dr. Wim Vlassenbroeck

Rust roest en bij patiënten met de ziekte van Parkinson is dit nóg meer het geval. Onderzoek heeft aangetoond dat beweging van groot belang is, zeker tijdens de eerste fasen van de ziekte van Parkinson. Beweging kan de achteruitgang van de ziekte afremmen en geeft, in tegenstelling tot medicatie, geen bijwerkingen. In de parkinsonschool leren patiënten op welke manier ze beweging kunnen inbouwen in het dagelijks leven om een actieve levensstijl te verkrijgen en deze ook zo lang mogelijk te behouden. 

Parkinsonschool 5

De parkinsonschool is met andere woorden een ideale manier om meer informatie in te winnen over de aandoening, patiënten te leren omgaan met de klachten en ten slotte om in contact te komen met lotgenoten.

Meer info: 059 41 60 90