!i
Stille Ruimte

Zingeving & Levensbeschouwing

Tel. 059 41 60 17
DZL@azdamiaan.be

Zingeving & Levensbeschouwing

Een ziekenhuisopname is vaak een ingrijpend gebeuren. Een opname, behandeling of bezoek in het ziekenhuis kan vragen naar 'zingeving' oproepen. 

U kan beroep doen op een vertegenwoordiger van uw eigen geloofs/levensovertuiging. Dit kan u aanvragen via het formulier ‘godsdienstige, morele en filosofische bijstand, dat u ontvangt bij opname en dat beschikbaar is op de zorgeenheid.

De dienst zingeving en levensbeschouwing van AzDamiaan bestaat uit medewerkers die behoren tot de katholieke traditie, maar ze zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. 

De pastores zijn opgeleid om te kunnen omgaan met levens- en/of geloofsvragen.  

U kan een bezoek van de pastor aanvragen via een verpleegkundige van uw zorgeenheid.Informatiebrochures over Zingeving & Levensbeschouwing