!i

Rituelen en sacramenten

Er zijn momenten in het leven die vragen om betekenisvolle woorden en sprekende gebaren.

Rituelen

Als u dat wenst, kan de pastor ook voorgaan in een ritueel of gebed:

  • om uw pasgeboren baby te zegenen
  • om u te sterken in uw ziek zijn
  • om iemand die ernstig ziek is te zegenen
  • om afscheid te nemen van iemand die pas overleden is
  • als u een gesprek wilt hebben dat de weg kan openen naar vergeving of verzoening
  • bij een speciale gelegenheid

Sacramenten


Eucharistieviering

Op zon– en feestdagen is er een eucharistieviering om 10.30 uur in de Stille ruimte. Als u graag de viering wil bijwonen, verwittig dan een verpleegkundige van uw afdeling, een vrijwilliger kan u dan naar de Stille Ruimte brengen.

Communie

 Het is ook mogelijk om de communie op uw kamer te ontvangen. Als u dit wenst kan u dit via een verpleegkundige aanvragen.

Ziekenzalving

Geregeld vindt er een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats in de Stille ruimte. Dit wordt vooraf aangekondigd. U kan ook zelf om de ziekenzalving vragen als gelovige steun in uw ziek zijn of voor een zware operatie. De ziekenzalving is het sacrament van steun en bemoediging wanneer men zich ernstig ziek voelt. Het is teken van nabijheid van de Heer, ook doorheen het zorgend aanwezig zijn van uw omgeving. U kan de ziekenzalving individueel ontvangen op de kamer. De priester is gewoonlijk aanwezig op weekdagen tussen 9 uur en 16 uur.

Doopsel

Het doopsel gebeurt in principe op de parochie. Met vragen in verband met het doopsel kan u bij de pastor terecht.