!i

Wens je een gesprek?

De pastores zijn opgeleid om te kunnen omgaan met levens- en/of geloofsvragen. Bij een pastor kan u terecht voor een luisterend oor, een krachtgevend gesprek, voor ondersteuning in uw verdriet, voor een gebed of ritueel, voor het zoeken naar hoop en sterkte, voor het zoeken naar Gods nabijheid.

Ervaringen die u diep raken zijn niet altijd even gemakkelijk te delen met de mensen die dicht bij u staan. In het ziekenhuis is er een pastor die in veiligheid en vertrouwen willen luisteren naar wat u bezighoudt. Een gesprek met een pastor kan zinvol zijn:

 • bij een ingrijpende beslissing
 • vlak voor een operatie of een behandeling
 • wanneer u slecht nieuws gekregen hebt
 • als u opgenomen bent terwijl een geliefd iemand thuis begraven wordt
 • als het u allemaal wat teveel wordt
 • als de overgang naar een ander verblijf groot is
 • bij een lange revalidatie
 • bij het gevoel geen greep meer te hebben op het leven
 • als u zich tot last voelt
 • bij een gevoel van onmacht
 • als u geen toekomstperspectief meer ziet