!i
Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie

Binnen de ergotherapie kijken we vooral naar het hernemen en inoefenen van de dagdagelijkse activiteiten zodat je deze zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. 

Hiervoor wordt een individueel programma samengesteld, gebaseerd op de mogelijkheden en hulpvragen. 

Er wordt advies gegeven omtrent (loop-)hulpmiddelen, rolwagens, valpreventie, werk, vrijetijdsmanagement en woningaanpassing. 

In dit kader kan tevens, in samenspraak, een huisbezoek worden georganiseerd. Op deze manier kan men het functioneren in de vertrouwde omgeving observeren en eventuele hindernissen in kaart brengen, en aanpassen waar mogelijk. Informatiebrochures over Ergotherapie