!i

Wat doet een ergotherapeut?

Ervaar je lichamelijke, cognitieve of psychische beperkingen in de dagdagelijkse activiteiten omwille van een ziekte, val, letsel, of operatie? Ons team van ergotherapeuten helpt je om belangrijke handelingen zo zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Binnen het Az Damiaan kan je op een ergotherapeut beroep doen in de ambulante en gehospitaliseerde revalidatie, pijnkliniek, geheugenkliniek, psychiatrie, psycho-geriatrie en geriatrie.

Wat doet een ergotherapeut? Hij/zij begeleidt mensen in het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, en werksituaties.

Ergotherapie 023

Op een veilige manier de trap nemen met ‘een nieuwe knie’, je sport hervatten na een kwetsuur, met één hand je boterham leren smeren na een beroerte, of gewoon zelf terug een boodschappenlijst opmaken of de juiste uren van de bus opzoeken. Voor alles wat door omstandigheden niet meer lukt, kan je bij ergotherapeuten terecht.

Begeleiding, coaching, advies

Een ergotherapeut helpt je op diverse vlakken. Van het oefenen om met je beperkingen dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren, tot het aanleren van nieuwe vaardigheden, en het adviseren van eventuele aanpassingen in je leefomgeving en het aankopen van hulpmiddelen en hoe ze te gebruiken.

Het doel is dat je zoveel mogelijk betekenisvolle activiteiten kan opnemen, en dat je optimaal en kwaliteitsvol participeert in de maatschappij. Zelfstandig functioneren zijn daarbij kernwoorden.