!i

The Hep Sea Project: de aanpak van de hepatitis C-epidemie in Oostende

Oostende is de hoofdstad van West-Vlaanderen wat betreft de prevalentie van hepatitis C. Daarom zijn we in Az Damiaan gestart met het Hep Sea project.

De Vierde Wereldproblematiek, het groot aantal migranten en het groot aantal druggebruikers zijn de oorzaak van de hoge prevalentie van hepatitis C aan de Middenkust. Dankzij de recente evoluties in de medicamenteuze behandeling van hepatitis C kan elke patiënt succesvol genezen worden zonder nevenwerkingen. Het is echter een uitdaging om de patiënt met druggebruik, met kansarmoede of met een migratieachtergrond te bereiken. 

De drempel naar de hepatoloog is vaak te hoog. Daarom zijn we in Az Damiaan gestart met het Hep Sea project waarbij elke maandagnamiddag een Free Hep C consultatie georganiseerd wordt. 

“Free” wil zeggen: gratis voor patient, geen vaste afspraak nodig en geen wachttijd. We passen een “all in one” strategie toe waarbij zowel anamnese, elastografie, bloedname, als het bestellen en leveren van de medicatie onmiddellijk tijdens de eerste consultatie uitgevoerd worden. 

Elke patiënt met hepatitis C die niet behandeld wordt, blijft anderen besmetten!

dr. Mike Cool - hepatoloog Az Damiaan

Webinar voor artsen

Tijdens het onderstaande webinar stelden dr. Mike Cool, hepatoloog AZ Damiaan en Mevr. Ine Lauwers, hepatitis C-verpleegkundige, zowel de praktische werking als de eerste resultaten voor.