!i

Geheugencentrum

Mensen die zich zorgen maken over toenemende geheugen- en/of gedragsveranderingen bij zichzelf of een naaste, kunnen via de huisarts of specialist doorgestuurd worden naar het geheugencentrum.

Een team van deskundigen op het terrein van geriatrie, neurologie en psychiatrie zal via een stapsgewijze en gestructureerde aanpak de klachten zo duidelijk mogelijk in kaart brengen.

  1. Na een eerste oriënterend gesprek op de raadpleging geriatrie of neurologie, wordt een screeningsdag afgesproken op de dagzaal (geriatrisch dagziekenhuis).
  2. Tijdens deze dagopname gebeurt een diepgaand neuropsychologisch onderzoek, een volledig neurologisch, geriatrisch en psychiatrisch onderzoek.
  3. Aansluitend worden de resultaten in een multidisciplinaire teamvergadering besproken, waar tot een diagnose en behandeling wordt besloten.
  4. De patiënt(e) ontvangt reeds de de volgende week de resultaten en een voorstel tot verdere aanpak op de controle raadpleging.
  5. De verdere follow-up gebeurt in onderling overleg met de verwijzende huisarts of specialist, die hiervan een volledig verslag ontvangt. 

Concreet biedt het geheugencentrum

  • Diagnose van de aard en oorzaak van de klachten
  • Medische behandeling en opvolging
  • Begeleiding en advies van de betrokkene en zijn omgeving

Door vroegtijdig een verklaring te vinden voor de klachten kan een snelle behandeling van eventueel onderliggende oorzaken worden opgestart.