!i
Geriatrie2

Geriatrie

Tel. 059 41 40 60
Route 47

Geriatrie

De dienst geriatrie staat in voor de zorgverlening aan oudere patiënten met acute medische problemen.

Een oudere patiënt is sowieso gevoeliger, heeft meestal meerdere problemen die vaak ook psychosociaal verweven zijn. 

De geriatrische dienst is naast een dienst inwendige geneeskunde, ook en vooral een multidisciplinaire dienst, waar gestreefd wordt naar behoud en maximalisering van de zelfredzaamheid van de oudere. Hiertoe is een specifiek geriatrisch team aanwezig (geriater, verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, sociaal assistent, psycholoog, logopedist, ...).

Naast acute medische problemen, is er ook de mogelijkheid zich aan te bieden voor geheugenonderzoek. Informatiebrochures over Geriatrie