!i
Cardioreva1

Hartrevalidatie

Tel. 059 41 41 40
Eerste verdieping

Hoe geraak ik hier

Hartrevalidatie

Cardiale revalidatie of hartrevalidatie is een erkende dienst in het cardiaal zorgprogramma van Az Damiaan.

Naast de medische, interventionele cardiologie en/of de cardio-chirurgische behandeling, is de cardiale revalidatie onmisbaar in de verdere preventie van hart- en vaataandoeningen.

PatiëntenbegeleidingInformatiebrochures over Hartrevalidatie