!i

Veel gestelde vragen over COVID-19 vaccinatie

We krijgen heel wat vragen van IBD-patiënten (Inflammatory Bowel Disease) met Crohn en colitis ulcerosa over het vaccineren tegen COVID-19. Hieronder vind je een overzicht, met alle antwoorden. 

Wordt COVID-19 vaccinatie aanbevolen voor patiënten met IBD?

Ja, COVID-19 vaccinatie wordt sterk aanbevolen voor patiënten met IBD.

Hoe werken de vaccins en wat zijn de voordelen?

(inspiratiebron: De Zuidpoort)

Kom ik in aanmerking voor prioriteit bij de vaccinatie?

Sommige (dus niet alle) patiënten met IBD komen in aanmerking voor prioritaire vaccinatie, zoals bepaald in de adviezen van de hoge gezondheidsraad (HGR).

Het gaat concreet om volgende groepen: 

  • patiënten met IBD die werkzaam zijn in de zorgsector of in 'essentiële beroepen' zoals bepaald wordt door de Belgische overheid       
  • patiënten met IBD die 65 jaar of ouder zijn       
  • patiënten met IBD tussen 18-64 jaar behandeld met 'immuunmodulerende  therapie'  (*)
  • patiënten met IBD met andere risicofactoren. (**)


(*) Welke IBD-behandeling is een 'immuunmodulerende therapie'?

Methotrexaat (Ledertrexaat®, Metoject®) | 6-mercaptopurine (Puri-nethol®) | Azathioprine (Imuran®) | Anti-TNF therapie ◦ Infliximab (oa. Remsima®, Inflectra®, Remicade®, Flixabi®, Zessly®) | Adalimumab (oa. Humira®, Hulio®, Amgevita®, Hyrimoz®, Idacio®, Imraldi®) | Certolizumab (Cimzia®) | Golimumab (Simponi®) |Vedolizumab (Entyvio®) | Ustekinumab (Stelara®) | Tofacitinib (Xeljanz®) |Hoge dosis steroïden gedurende > 4 weken | Meeste studiemedicatie

(**) Welke andere patiënten met IBD krijgen prioriteit bij vaccinatie?


Wat moet ik doen als ik in aanmerking denk te komen voor prioritaire vaccinatie?

De registratie van patiënten die in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie gebeurt in eerste instantie via je huisarts én via de mutualiteiten.

Zelf kan je dus weinig tot niets ondernemen

Het is echter wél van belang dat je huisarts goed op de hoogte is van je dossier én van je actuele medicatie, en dat dit correct geregistreerd staat in je (globaal) medisch dossier.

Moet ik mijn IBD-medicatie onderbreken rond de vaccinatiemomenten?

Neen, de IBD-medicatie dient niet onderbroken te worden rond de vaccinatiemomenten.

Zal het vaccin even goed werken bij patiënten met IBD dan bij andere mensen?

Specifieke studies over de werkzaamheid van de COVID-19 vaccins bij patiënten met IBD ontbreken, maar men kan ervan uitgaan dat de werkzaamheid dezelfde is voor patiënten met IBD dan voor de algemene populatie .

Theoretisch kan het wel zijn dat het effect van een vaccinatie iets minder is bij (IBD-)patiënten onder 'immuunmodulerende therapie', maar specifieke gegevens hierover ontbreken.

  • Dit wil absoluut niet zeggen dat het vaccin niet zou werken of niet nuttig zou zijn voor patiënten onder 'immuunmodulerende therapie'.
  • Dit is geen reden om de 'immuunmodulerende therapie' tijdelijk te onderbreken.

Geniet een bepaald type vaccin de voorkeur voor patiënten met IBD?

Al de beschikbare vaccins in België beschermen goed tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie en overlijden ten gevolge van COVID-19 .

Al de beschikbare vaccins in België worden veilig geacht bij patiënten met IBD.

Daarom wordt in het algemeen aangeraden zich te laten vaccineren zodra de kans zich voordoet, en dit ongeacht het type vaccin dat wordt aangeboden.

Moet ik mij nog aan de maatregelen houden na vaccinatie?

Ja, het is belangrijk dat je de coronamaatregelen blijft volgen, ook nadat je gevaccineerd bent. Pas wanneer genoeg mensen gevaccineerd en beschermd zijn tegen het virus, zullen de maatregelen worden versoepeld en kunnen we onze vrijheid herwinnen.

Waar kan ik terecht voor bijkomende vragen?

Bij twijfel of vragen raadpleeg je hoe dan ook best je huisarts of behandelend specialist.

Zeker in geval van volgende situaties is overleg wenselijk:

  • zwangerschap(wens)
  • ziekte/koorts
  • recent doorgemaakte COVID-19 ziekte
  • ernstige allergieën.