!i

Over het IBD-centrum

Het IBD-expertisecentrum in Az Damiaan biedt patiënten met chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD) een totale zorg aan. Alle leden van ons team zijn experts op het gebied van deze chronische darmziekten.

We hechten veel belang aan een multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat ons IBD-team steeds handelt in nauw overleg met andere medische disciplines zoals heelkunde, reumatologie, dermatologie of oogheelkunde en waar nodig met de diëtiste of psychologe.

Het IBD-centrum Az Damiaan legt verder de nadruk op een zeer persoonlijke, laagdrempelige en makkelijk bereikbare zorg, met evenzeer aandacht voor de psychologische en socio-economische gevolgen voor de patiënt. Onze IBD-verpleegkundige speelt hierbij een essentiële rol en staat steeds ter beschikking voor vragen, problemen of gewoon een luisterend oor.

We beschikken over een  internistisch dagziekenhuis waar alle patiënten, die behandeld worden via een infuus, worden opgevolgd.

Naast een goede klinische zorg voor onze patiënten willen we ook ons steentje bijdragen aan verder wetenschappelijk onderzoek rond IBD. We doen dit door met ons IBD-studiecentrum deel te nemen aan internationale studies waarbij nieuwe behandelingen worden op punt gezet of de veiligheid van bestaande medicatie wordt opgevolgd.  

Door onze betrokkenheid bij de Belgische en Europese IBD-organisaties (BIRD en ECCO) blijft onze aanpak steeds up-to-date en werken we volgens de internationaal geldende richtlijnen. Dit garandeert de hoge kwaliteit van onze zorg voor patiënten met deze soms complexe aandoeningen.