!i

IBD-aandoeningen

IBD staat voor ‘Inflammatory Bowel Disease’ of in het Nederlands ‘inflammatoire darmziekten’. We spreken hierbij in hoofdzaak over twee aandoeningen, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit zijn twee chronische darmziekten die bepaalde gelijkenissen, doch ook specifieke verschillen vertonen.

Inflammatoir darmlijden wordt gekenmerkt door opstoten van darmontsteking. Dit gaat gepaard met symptomen zoals buikpijn, diarree, bloedverlies, vermagering of vermoeidheid. Daarenboven kunnen ook soms klachten worden geuit buiten het maag-darmkanaal zoals de gewrichten, ogen of huid.

De ziekte van Crohn komt typisch voor in het laatste stukje van de dunne darm maar kan in principe het volledig maag- en darmkanaal aantasten. Bij colitis ulcerosa wordt enkel ontsteking gezien in de dikke darm.

De oorzaak van beide aandoeningen is nog niet volledig ontrafeld maar we weten dat naast erfelijke factoren ook het eigen immuunsysteem, de darmflora en bepaalde omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van de ziekte.

Beide aandoeningen kunnen (wanneer ze onbehandeld blijven) een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit en het sociaal en professioneel leven van de patiënt. De bedoeling van de behandeling is om de patiënt met Crohn of colitis ulcerosa in staat te stellen om klachtenvrij door het leven te gaan en “normaal” te functioneren.

In ons ziekenhuis waren we al langer bezig met inflammatoire darmziekten, maar ondertussen hebben we een lokaal expertisecentrum voor IBD uitgebouwd.