!i
Interculturele Bemiddeling

Interculturele bemiddeling

Tel. 059 41 40 66

Interculturele bemiddeling

Het valt moeilijk te ontkennen dat onze huidige samenleving een multicultureel karakter heeft. Ook in de gezondheidszorg worden we geconfronteerd met mensen uit verschillenden culturen.

Patiënten met een andere culturele achtergrond kunnen terecht bij onze coördinator interculturele bemiddeling. Zij biedt een luisterend oor voor alle vragen en problemen en informeert hulpverleners over de zorg aan allochtone patiënten.

Indien nodig kan er ook een tolk ingeschakeld worden als de communicatie te moeilijk loopt omwille van de taal.


Informatiebrochures over Interculturele bemiddeling