!i
Kinderpsychologie

Kinderpsychologie

Tel. 059 41 43 12

Hoe geraak ik hier

Kinderpsychologie

De psycholoog op de kinderafdeling doet ambulante consultaties en werkt met de kinderen en jongeren die opgenomen zijn in het ziekenhuis. 

De reden om contact op te nemen kan zeer uiteenlopend zijn: gedragsproblemen, aandachtsproblemen (ADHD en verwante stoornissen), intelligentieonderzoek, autismescreening, angst, negatief zelfbeeld, opvoedingsondersteuning, depressieve klachten, rouwverwerking (na overlijden, na scheiding),…  

Op basis van de aanmeldingsproblematiek wordt een diagnostisch onderzoek of een begeleiding ingepland. 

  • Bij een diagnostisch onderzoek wordt het functioneren van een kind in al haar facetten in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek wordt een gefundeerd advies geformuleerd.
  • Bij een begeleiding gaat de psycholoog op pad met het kind/de jongere en zijn gezin om meer harmonie te zoeken tussen alle partijen en bij zichzelf. 

Onze professionals op de dienst Kinderpsychologie