!i
Kinderpsychologie Begeleiding

Kinderpsychologie

Hoe geraak ik hier Vraag je raadpleging aan

Kinderpsychologie

De taak van het kinderteam binnen het ziekenhuis bestaat uit twee grote luiken: 

  • Ambulante consultaties: zowel diagnostiek als kortdurende begeleidingen. Bij een diagnostisch onderzoek wordt het functioneren van een kind op verschillende domeinen in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek wordt een gefundeerd advies geformuleerd. Bij een kortdurende begeleiding zoekt de psycholoog samen met het kind/gezin naar meer harmonie en een beter welbevinden. 
  • Residentieel: werken met kinderen die opgenomen zijn op de dienst pediatrie (kinderafdeling). 

De reden om contact op te nemen, kan zeer uiteenlopend zijn: gedragsproblemen, aandachtsproblemen, schoolse moeilijkheden, autismescreening, emotieregulatie, opvoedingsondersteuning, rouwverwerking,…