!i
Kinderpsychologie

Kinderpsychologie

Hoe geraak ik hier Vraag je raadpleging aan

Kinderpsychologie

De kinderpsycholoog doet ambulante consultaties en werkt met de kinderen en jongeren die opgenomen zijn in het ziekenhuis. 

De reden om contact op te nemen, kan zeer uiteenlopend zijn: gedragsproblemen, aandachtsproblemen (zoals ADHD), intelligentieonderzoek, autismescreening, angst, negatief zelfbeeld, opvoedingsondersteuning, depressieve klachten, rouwverwerking (na overlijden, na scheiding),…  

  • Bij een diagnostisch onderzoek wordt het functioneren van een kind in al haar facetten in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek wordt een gefundeerd advies geformuleerd.
  • Bij een begeleiding gaat de psycholoog op pad met het kind/de jongere en het gezin om meer harmonie te zoeken tussen alle partijen en bij zichzelf. 

Aanmeldingsformulier kinderteamInformatiebrochures over Kinderpsychologie