!i

Aanmeldingsformulier kinderteam

Door het invullen van dit aanmeldingsformulier geef je ons belangrijke informatie die we kunnen bespreken in het kinderteam.

Het kinderteam bespreekt tweewekelijks de aanvragen (behoudens verlof, opleiding of ziekte). Na hun overleg zal het team je zelf contacteren. Gelieve de wachttijd te respecteren.  

Er is geen kinderpsychiater/kinderneuroloog verbonden aan ons team. Als uit onze onderzoeken of de gevolgde begeleiding blijkt dat een medicamenteuze behandeling aangewezen is, dan zullen wij je hiervoor verwijzen naar een gespecialiseerde arts. 

Ook een kinderpsychiatrische opname is niet mogelijk in Az Damiaan. Hiervoor verwijzen we door naar ziekenhuizen waar wel een gespecialiseerde afdeling kinderpsychiatrie is.


AANVRAAGFORMULIER

INFO OVER DE PERSOON DIE AANGEMELD WORDT

Hulpvragen betreffende kinderen kunnen binnen Az Damiaan opgenomen worden. Hulpvragen betreffende volwassenen worden binnen deze afdeling enkel opgenomen als het een hulpvraag betreft die over opvoedingsondersteuning gaat of die te maken heeft met zwangerschap, bevalling, pré- en postnatale zorgen, rouw samengaand met zwangerschap/geboorte...