!i

Aanmeldingsformulier kinderteam

Door het invullen van dit aanmeldingsformulier verschaft u ons belangrijke informatie om uw hulpvraag te kunnen bespreken in het kinderteam van Az Damiaan.

Wekelijks zitten zij samen om de aanmeldingen te bespreken en u zult daarna zelf gecontacteerd worden. Gelieve dus zeker een week wachttijd te respecteren.

Er is geen kinderpsychiater/kinderneuroloog verbonden aan ons team. Indien uit onze onderzoeken of de gevolgde begeleiding zou blijken dat een medicamenteuze behandeling aangewezen is, dan zullen wij u hiervoor verwijzen naar een gespecialiseerde arts.  Ook een kinderpsychiatrische opname is niet mogelijk in Az Damiaan.  Hiervoor verwijzen we door naar ziekenhuizen waar wel een gespecialiseerde afdeling kinderpsychiatrie is.


INVULFORMULIER

INFO OVER DE PERSOON DIE AANGEMELD WORDT

Hulpvragen betreffende kinderen kunnen binnen Az Damiaan opgenomen worden. Hulpvragen betreffende volwassenen worden binnen deze afdeling enkel opgenomen als het een hulpvraag betreft die over opvoedingsondersteuning gaat of die te maken heeft met zwangerschap, bevalling, pré- en postnatale zorgen, rouw samengaand met zwangerschap/geboorte...