!i

Ambulante consultaties: Kortdurende begeleiding

Een kortdurende begeleiding start vanuit een bezorgdheid over het functioneren en welbevinden van het kind en het gezinssysteem. Door middel van gesprekken, spel, opdrachten en projectief materiaal wordt een veilige relatie opgebouwd tussen de kinderpsycholoog en het kind/gezin. Binnen deze relatie wordt ruimte gecreëerd om aan de hulpvraag tegemoet te komen.

Deze gesprekken kunnen zowel binnen als buiten de schooluren plaatsvinden. Wij voorzien indien nodig een aanwezigheidsattest voor school.