!i

Verloop van de begeleiding

Intakegesprek

Het eerste gesprek gebeurt meestal met de ouder(s) afzonderlijk (zonder het kind of andere derden), tenzij anders aangewezen. In dit gesprek wordt de hulpvraag geëxploreerd en krijgen de ouders de ruimte om hun zorgen te delen.

Individuele begeleiding kind/jongere

Na dit intakegesprek worden er meestal drie tot vijf sessies met het kind/de jongere individueel gepland, afhankelijk van de ernst, leeftijd en hulpvraag. Er wordt hierbij aandacht besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband met het kind/de jongere en aan het bieden van hulp bij de besproken zorg.

Dit kan met behulp van gesprekken, spel, opdrachten en projectief materiaal.

Oudergesprek

Nadat het kind/de jongere enkele keren afzonderlijk werd gezien, wordt er een oudergesprek gepland. Dit gebeurt eveneens meestal met de ouder(s) afzonderlijk, tenzij anders aangewezen. In dit gesprek worden de ouders geïnformeerd over de bevindingen en kunnen ze eveneens opvoedingsondersteuning/adviezen verkrijgen.

Tijdens dit gesprek wordt er bekeken of het meer aangewezen is de begeleiding voort te zetten, stop te zetten of het kind/de jongere gericht door te verwijzen.

Intern en/of extern overleg

In sommige gevallen kan intern en/of extern overleg aangewezen zijn, bijvoorbeeld bij een school gerelateerde problematiek. Dit gebeurt niet standaard en enkel met toestemming van de ouders.