!i

Ambulante consultaties: Diagnostiek

Als er bij een kind moeilijkheden opgemerkt worden, is het belangrijk om te achterhalen wat de moeilijkheden precies zijn en hoe deze tot stand kwamen.

Daarvoor worden meerdere onderzoeksessies gepland met het kind en/of de ouders.

Deze sessies kunnen, afhankelijk van de aard van de problematiek, de hulpverleningsgeschiedenis en de leeftijd van het kind bestaan uit volgende onderzoeken:

  • Belevingsonderzoek 
  • Onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten 
  • Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, intelligentie, geheugen, executieve functies)
  • Onderzoek van de ontwikkeling (baby, peuter, kleuter)

Verloop van het onderzoek

Een ruimer diagnostisch onderzoek bestaat uit meerdere contacten:

Intakegesprek

Een intakegesprek is een gesprek met één of beide ouders (meestal zonder het kind) waarin de hulpvraag geëxploreerd wordt en de ontwikkeling in kaart gebracht wordt. 

Diagnostisch onderzoek van het kind

  • Afname testen (o.a. intelligentie, aandacht, geheugen, executieve functies) 
  • Emotioneel onderzoek (o.a. gesprek, projectieve opdrachten)
  • Spelobservatie (o.a. vrij en gestructureerd spel, fantasiespel) 
  • Observatie in de klas of in de kinderopvang (indien relevant)

Deze onderzoeken vinden op vaste momenten binnen de schooluren plaats. Wij voorzien een aanwezigheidsattest voor de school. 

Adviesgesprek

Een adviesgesprek is een gesprek met één of beide ouders (meestal zonder het kind) waarin we onze bevindingen en de onderzoeksresultaten bespreken en een advies formuleren. 

Dit gesprek vindt plaats met de ouder(s), meestal zonder het kind.

Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden zoals de school, CLB, huisarts of pediater, andere hulpverleners.