!i

Ambulant aanbod: Diagnostisch onderzoek

Indien er bij een kind moeilijkheden opgemerkt worden, is het erg belangrijk dat men tracht te achterhalen wat de moeilijkheden precies zijn en hoe deze tot stand gekomen zijn.

Daartoe worden meerdere onderzoeksessies gepland met het kind en/of de ouders.

Zo'n sessies kunnen, afhankelijk van de aard van de problematiek, de hulpverleningsgeschiedenis en de leeftijd van het kind bestaan uit volgende onderzoeken:

  • Belevingsonderzoek 
  • Onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten 
  • Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, intelligentie, geheugen, executieve functies)
  • Onderzoek van de ontwikkeling (baby, peuter, kleuter)

Na deze onderzoeken volgt een adviesgesprek met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeksresultaten besproken worden en een advies geformuleerd wordt.

Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden zoals de school, CLB, huisarts of pediater, andere hulpverleners.